งาน วันลอยกระทง (True)
สถานที่ โรงอาหาร อาคารทรูทาวเวอร์
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us