งาน อาสาพานายสนุก "ปาตี้เลขาฯ ในเครือ CP"
สถานที่ ณ หอประชุม อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us