งาน สังสรรค์ประจำปี เลขานุการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2552
สถานที่ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us