งาน Retirement Ceremony 2009
สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us