งาน เปิดตัวแบบประกันใหม่ “นิวยอร์คไลฟ์ สมาร์ทแคช”
สถานที่ Eastin Hotel ,Grand Balloon
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us