งาน Movie Party Project 5 (วันนี้ วันนั้น วันไหน ก็ "เธอกับฉัน")
สถานที่ ลาน เอเทียม 1 สยามเซ็นเตอร์
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us