งานแถลงข่าว Cornetto
สถานที่จัดงาน   Grand Hall The Esplande,Event 1 -4
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us